หายใจแรงๆเข้าไว้เพื่อน…..ขอเวลา 2 นาที

หายใจแรงๆเข้าไว้เพื่อน…..ขอเวลา 2 นาที