Backhand King เทพแบ็คแฮนด์…….เซียง กัว เป่า (Xiong Guobao)

สมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว ถ้านึกถึงแบ็คแฮนด์ก็ต้องนึกถึงนักกีฬาจีนท่านนี้เลยครับ เซียง กัวเป่า อดีตแชมป์มากมาย เช่น แชมป์โธมัสคัพ ปี 1986, 1988, 1990 และมีหลายแชมป์ เซียงกัวเป่าได้มีโอกาสมาเป็นโค้ชให้กับทีม SCG ช่วงหนึ่ง เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว นักกีฬาหลายคนได้ไปเรียนกับโค้ชเซียง กัวเป่า กับทีม FYC อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักกีฬาเยาวชนไทยที่ได้เรียนกับอดีตแชมป์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแบ็คแฮนด์ กับปรมาจารย์เรื่องแบ็คแฮนด์ (Backhand King)…