ประวัติของทีม PXT

สโมสรแบดมินตัน PXT ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสมทบต่อสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 โดยมี คุณสุชาติ จารึกสถิตย์วงศ์ เป็นประธานสโมสร

ตรวจสอบรายชื่อสโมสรที่ http://www.badmintonthai.or.th/club

X