ตอบกลับไปยัง: TurboCharging 70i แตกต่างกับ Aeronaut 7000i อย่างไรครับ

X